O grupo de alumnos de 3º C da ESO, Daniel Campos Codesido, Isabel Digón Leiva e Mateo Rodríguez Ardao, acadaron o 2º posto na Olimpíada Científica Xuvenil. Colaborou na súa preparación o seu profesor de Física e Química Manuel García Turnes.