Validacións de materias da ESO/Bacharelato

O prazo para presentar a solicitude de validación dunha materia da ESO/BACH é durante o mes de setembro (segundo a Orde do 26 de maio de 2023, artigo 12). Deberá achegar o certificado do Conservatorio Profesional de Música ou o documento que acredite ter a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

Formulario de solicitude de validación

Normativa referente ás validacións:

Exención de Lingua Galega

O prazo de presentación das solicitudes da ESO é do 1 de setembro ao 5 de outubro e ata o 20 de outubro para bacharelato.

Orde do 10 de febreiro de 2014

Formulario solicitude exención ED332A