O IES Rosalía de Castro é un centro que aposta pola calidade educativa e a internacionalización. Ofrece a través da participación no Programa Erasmus+, oportunidades para o desenvolvemento profesional do seu profesorado, o intercambio de boas prácticas con outros centros educativos e empresas de Europa, prácticas para o seu alumnado de ciclos formativos e proxectos para toda a comunidade educativa co obxectivo da mellora da calidade do ensino.

Dende o IES Rosalía de Castro participamos no Programa Erasmus+ nos sectores ESCOLAR e de EDUCACIÓN SUPERIOR. Contamos coa Carta ECHE dende 2014 e coa ACREDITACIÓN SCH dende 2023. Ademais estamos levando a cabo un proxecto KA 122 SCH aprobado no 2022 e participamos como socios nun KA 220 SCH 2023-2025.