COMPOSICIÓN DO EQUIPO

O equipo está constituído por 13 membros:

Coordinador:

José Manuel Arca Núñez (Departamento de Intervención Sociocomunitaria)

Profesorado:

Natalia Vázquez (Departamento de Lingua e Literatura Galega)


Rosa López Gato (Departamento de Lingua e Literatura Galega)


Margarita Romero (Departamento de Lingua e Literatura Galega)


Sira Vidal (Departamento de Lingua e Literatura Galega)

Alumnado:

Antía Pardal (1º Bacharelato)


Belén Merino (1º Bacharelato)


Laura Blanco (1º Bacharelato)


Nicole Rodríguez (2ºBacharelato)

Persoal non docente:

Xosé Luís Rivas Raposo

ACTIVIDADES

  • Participación con 2 grupos de teatro na Mostra Intercentros que organiza o Departamento de Educación do Concello Santiago.
  • Edición de fotonovelas de creación e interpretación, que serán distribuídas entre o todo do alumnado. Edición de fotonovelas de promoción cultural en colaboración co departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade.
  • Concurso de dobraxe. A actividade consistirá na creación de vídeos, a partir de secuencias de películas, dobrándoas ao galego con diálogos de creación propia.
  • Concurso de monólogos.
  • Edición da Revista Regalía.
  • Concurso de anuncios publicitarios.
  • Colaboración cos Departamentos do centro en cantos proxectos se leven a cabo, asesorándoos en todo aquilo que fose preciso en relación coa nosa realidade lingüística e cultural.
  • O Premio de narrativa San Clemente é en si un dinamizador e potenciador da lingua: dá a coñecer os escritores galegos e proxéctaos nun espazo común con escritores doutras linguas.