Prazo de presentación curso 2023/24

O prazo de admisión de solicitudes é do 21 de xuño ao 5 de xullo.

Presentación de solicitudes

A solicitude de admisión para o Bacharelato Internacional deberá presentarse de forma presencial no centro entregando cuberto o formulario de SOLICITUDE BI xunto co resto da documentación.

Documentación

Todo o alumnado que solicita o Bacharelato Internacional debe acompañar a solicitude de admisión cos seguintes documentos:

  • Carta de motivación. Debe ser manuscrita, non sobrepasar as 450 palabras e responder ás siguientes preguntas: Que te atrae do Bacharelato Internacional? Que cres que che pode aportar? Como te definirías? Que talentos e paixóns te distinguen?
  • Documento de permanencia. Cada estudante asina un Documento de compromiso co Bacharelato Internacional.

O alumnado doutros centros debe inlcuír tamén a seguinte documentación:

  • Certificado de notas dos 4 cursos da ESO.
  • 1 foto carné.
  • Fotocopia do DNI.

Publicación das listaxes

A listaxe de admitidos publicarase o 6-7 de xullo no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web.

Prazo de matrícula

Do 8 ao 14 de xullo.

Para calquera dúbida diríxase ao correo: bi@iesrosaliadecastro.org