A partir deste curso 2023/24 as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos se tramitarán e realizarán no IES San Clemente.

LEXISLACIÓN

Na Resolución do 3 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, convócanse as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de abril e xuño, e dítanse instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).