No día de hoxe, 25 de abril de 2023, publícanse as listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido neste centro para o vindeiro curso académico 2023/2024.

Estas listaxes poden consultarse no taboleiro de anuncios situado na entrada do edificio ou a través da aplicación admisionalumnado, coa Chave 365 ou certificado dixital.

Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación ante o Consello Escolar.

A listaxe definitiva publicarase o 15 de maio no taboleiro de anuncios do centro e será accesible a través da aplicación informática.