Un grupo de 3 estudantes están participando nun programa de intercambio de 1 mes co centro Hockerill Anglo-European College do Reino Unido. marcharon o 10 de setembro e volven o 8 de outubro. O alumnado inglés estivo no noso centro a finais do curso pasado: marcharon o 25 de xuño. Do 1 ao de outubro 17 estudantes van participar nun programa de intercambio curto con ese mesmo centro.