O perfil da comunidade de aprendizaxe do Bacharelato Internacional é a expresión dun amplo abano de capacidades e responsabilidades humanas que van máis alá do éxito académico.