O próximo 28 de novembro terán lugar no centro as eleccións ao Consello Escolar.

O horario de votación para os diferentes sectores é o que segue:

−Alumnado: de 9:00h a 14:00h e de 18:30h a 19:30h.

−Profesorado: de 14:10h a 15:00h.


−Pais/nais: de 19:00h a 21:00h.